Clan Brewing

The Craft Beer Clan of Scotland har som mål å samle og fremme det beste innen skotsk håndtverksøl. To av dem er Charles Maclean, en av de absolutt fremste kjennerne av skotsk whisky, og Scott Williams, bryggerimester hos Williams Brothers Brewing Company.
Sammen har Charles og Scott skapt The Clan Brewing Company, som fokuserer på godt håndtverksøl modnet i førsteklasses whiskyfat.


Daracha har tatt inn deres fire første øl, som fokuserer direkte på de fire store regionene

http://www.craftbeerclan.com/the-craft-brewers/clan-brewing-co/