Chogoku Jozo

Herfra får vi Togouchi, flere varianter av blended whisky. Grain whisky fra Canada og maltwhisky fra Skottland. Blending og modning skjer i Togouchi. Lagringen i en jernbanetunnel som var laget til en linje som aldri ble tatt i bruk. Der inne er temperaturen stabilt 14 ⁰ C og luftfuktigheten rundt 80 %. Lagringen skjer vanligvis i ex-sherry og ex-brandyfat.

http://www.chugoku-jozo.co.jp/en/